Nariadenie vlády č. 144/1965 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky

Čiastka 59/1965
Platnosť od 29.12.1965 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

OBSAH