Vyhláška č. 140/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory

Čiastka 57/1965
Platnosť od 22.12.1965 do31.05.1975
Účinnosť od 01.01.1966 do31.05.1975
Zrušený 47/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Uvedený poriadok je zrušený vyhláškou 47/1975 Zb., ale použije sa aj naďalej na spory, v ktorých návrh na začatie konania (žaloba) bol podaný pred 1. júnom 1975.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1966 - 31.05.1975