Vyhláška č. 139/1965 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov

Čiastka 57/1965
Platnosť od 22.12.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 119/1967 Zb. predlžuje účinnosť do 31. decembra 1969; predĺženie sa nevzťahuje na § 4 ods. 2. Vyhláška č. 169/1969 Zb. predlžuje účinnosť do 31. decembra 1970.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1966 - 31.12.1970