Opatrenie č. 138/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

Čiastka 57/1965
Platnosť od 22.12.1965 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1971
Zrušený 145/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 29/1966 Zb. zo dňa 16. marca 1966.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1966 - 31.12.1971

Pôvodný predpis

22.12.1965