Zákon č. 135/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku

(v znení č. 15/1967 Zb.)

Čiastka 56/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.03.1992
Účinnosť od 02.03.1967 do31.03.1992
Zrušený 81/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.03.1967 - 31.03.1992 15/1967 Zb.
01.01.1966 - 01.03.1967