Zákon č. 134/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku

Čiastka 56/1965
Platnosť od 16.12.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 16.12.1965 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.12.1965 - 31.12.1968