Uznesenie č. 131/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965