Uznesenie č. 130/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965

Pôvodný predpis

16.12.1965