Vyhláška č. 126/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky

Čiastka 53/1965
Platnosť od 10.12.1965 do12.01.1996
Účinnosť od 25.12.1965 do12.01.1996
Zrušený 64/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť 16. júlom 1965. Pre ČR zrušená oznámením MZV ČR č. 201/1994 Sb. s účinnosťou od 29. septembra 1994.