Uznesenie č. 119/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 50/1965
Platnosť od 19.11.1965 do31.12.1970
Zrušený 134/1970 Zb.