Zákon č. 117/1965 Zb.Zákon o Štátnej banke československej

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Zrušený 144/1970 Zb.