Zákon č. 115/1965 Zb.Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov

(v znení č. 37/1966 Zb.)

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 20.06.1966 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.1966 - 31.12.1970 37/1966 Zb.
10.11.1965 - 19.06.1966

Pôvodný predpis

10.11.1965