Zákon č. 114/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Účinnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.