Zákon č. 113/1965 Zb.Zákon o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenei a organizáciu

(v znení č. 1/1967 Zb.)

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do28.04.1968
Účinnosť od 18.01.1967 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.