Vyhláška č. 11/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov

(v znení č. 18/1967 Zb.)

Čiastka 7/1965
Platnosť od 03.03.1965 do31.03.1986
Účinnosť od 01.04.1965 do31.03.1986
Zrušený 4/1986 Zb.