Vyhláška č. 107/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu

Čiastka 46/1965
Platnosť od 29.10.1965 do31.12.1978
Účinnosť od 01.11.1965 do31.12.1978
Zrušený 140/1978 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1965 - 31.12.1978

Pôvodný predpis

29.10.1965