Nariadenie vlády č. 105/1965 Zb.Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs

Čiastka 46/1965
Platnosť od 29.10.1965 do31.12.2007
Účinnosť od 29.10.1965 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1965 - 31.12.2007