Vyhláška č. 100/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o zrušení povinného odpredaja masti

Čiastka 44/1965
Platnosť od 09.10.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 09.10.1965 do31.12.1968
Zrušený 156/1968 Zb.

OBSAH