Zákon č. 93/1964 Zb.Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov

Čiastka 41/1964
Platnosť od 09.06.1964 do31.12.1968
Účinnosť od 13.07.1967 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

OBSAH

Prvá časť (§ 1 - § 2)
Druhá časť (§ 5 - § 9ods.znie:)
Tretia časť (§ 9 - § 10)