Vyhláška č. 89/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 39/1964
Platnosť od 28.05.1964
Účinnosť od 12.06.1964
Redakčná poznámka

Výmenou nót obidvoch strán vstúpil Dohovor podľa svojho článku 5 v platnosť 13. marca 1964.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.06.1964 Aktuálne znenie