Vyhláška č. 87/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o vodičských preukazoch

Čiastka 38/1964
Platnosť od 27.05.1964 do31.03.1997
Účinnosť od 01.09.1993 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.