Vyhláška č. 75/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964 do31.08.1965
Účinnosť od 01.09.1964 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1964 - 31.08.1965