Vyhláška č. 72/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb

Čiastka 31/1964
Platnosť od 25.04.1964 do31.12.1966
Účinnosť od 01.05.1964 do31.12.1966
Zrušený 104/1966 Zb.