Vyhláška č. 46/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami

Čiastka 22/1964
Platnosť od 09.03.1964 do31.08.1979
Účinnosť od 01.04.1964 do31.08.1979
Zrušený 67/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušuje sa vyhláška č. 46/1964 Zb., pokiaľ ide o údržbu a opravy dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu (§ 9 ods. 3 vyhlášky č. 18/1965 Zb. s účinnosťou od 12. marca 1965).

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1964 - 31.08.1979