Vyhláška č. 21/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Účinnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.02.1964 - 30.04.1966

Pôvodný predpis

08.02.1964