Uznesenie č. 20/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do27.02.1964
Zrušený 34/1964 Zb.

Pôvodný predpis

08.02.1964