Zákon č. 19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964
Účinnosť od 08.02.1964

OBSAH