Zákon č. 184/1964 Zb.Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov

Čiastka 77/1964
Platnosť od 01.10.1964 do31.12.2005
Účinnosť od 01.10.1964 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH