Zákon č. 18/1964 Zb.Zákon o Československej televízii

(v znení č. 1/1967 Zb., 254/1991 Zb.)

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do22.12.1992
Účinnosť od 01.07.1991 do22.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.