Vyhláška č. 146/1964 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien

Čiastka 63/1964
Platnosť od 30.06.1964 do28.02.1966
Účinnosť od 01.08.1964 do28.02.1966
Zrušený 8/1966 Zb.