Zákon č. 125/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

Čiastka 54/1964
Platnosť od 29.06.1964 do20.07.1967
Účinnosť od 29.06.1964 do20.07.1967
Zrušený 78/1967 Zb.