Vyhláška č. 123/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

(v znení č. 55/1967 Zb., 122/1970 Zb.)

Čiastka 53/1964
Platnosť od 29.06.1964 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1979
Zrušený 136/1979 Zb.