Vyhláška č. 107/1964 Zb.Vládna vyhláška o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 46/1964
Platnosť od 16.06.1964 do31.12.1975
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1975
Zrušený 136/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1964 - 31.12.1975