Nariadenie vlády č. 93/1963 Zb.Nariadenie o úprave colných sadzieb

Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1964 - 30.06.1980