Vyhláška č. 92/1963 Zb.Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody

Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963
Účinnosť od 01.01.1964

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1964 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.1963