Vyhláška č. 91/1963 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963 do30.06.1965
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1965
Zrušený 51/1965 Zb.

OBSAH