Vyhláška č. 90/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou.

Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963
Účinnosť od 27.12.1963
Redakčná poznámka

Na základe článku III odseku 4 vstúpila pre Československú socialistickú republiku Zmluva o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou v platnosť dňom uloženia ratifikačných listín.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.12.1963 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.1963