Vyhláška č. 88/1963 Zb.Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky

Čiastka 50/1963
Platnosť od 10.12.1963 do31.12.1965
Účinnosť od 01.01.1964 do31.12.1965
Zrušený 93/1965 Zb.