Uznesenie č. 86/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 49/1963
Platnosť od 09.12.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.

Pôvodný predpis

09.12.1963