Opatrenie č. 84/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii

Čiastka 48/1963
Platnosť od 22.11.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 22.11.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 86/1963 Zb. zo dňa 5. decembra 1963.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.11.1963 - 09.11.1965

Pôvodný predpis

22.11.1963