Vyhláška č. 83/1963 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok

(v znení č. 162/1964 Zb.)

Čiastka 47/1963
Platnosť od 13.11.1963 do31.03.1968
Účinnosť od 01.01.1965 do31.03.1968
Zrušený 30/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1965 - 31.03.1968 162/1964 Zb.
13.11.1963 - 31.12.1964

Pôvodný predpis

13.11.1963