Vyhláška č. 82/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964

Čiastka 46/1963
Platnosť od 24.10.1963 do31.12.1964
Účinnosť od 24.10.1963 do31.12.1964

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.10.1963 - 31.12.1964

Pôvodný predpis

24.10.1963