Zákon č. 81/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu

Čiastka 46/1963
Platnosť od 24.10.1963 do15.12.1965
Účinnosť od 24.10.1963 do15.12.1965
Zrušený 134/1965 Zb.