Vyhláška č. 80/1963 Zb.Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov

Čiastka 45/1963
Platnosť od 22.10.1963 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1964 do31.12.1973
Zrušený 76/1974 Zb.