Vyhláška č. 8/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia

Čiastka 5/1963
Platnosť od 02.02.1963 do22.12.1997
Najbližšie účinné znenie 17.02.1963
Zrušený 127/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.02.1963 - 22.12.1997

Pôvodný predpis

02.02.1963