Vyhláška č. 79/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva

Čiastka 44/1963
Platnosť od 17.10.1963 do04.05.1993
Účinnosť od 17.10.1963 do04.05.1993
Zrušený 99/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.10.1963 - 04.05.1993

Pôvodný predpis

17.10.1963