Vyhláška č. 78/1963 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách

Čiastka 44/1963
Platnosť od 17.10.1963 do31.03.2002
Účinnosť od 17.10.1963 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.