Vyhláška č. 77/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky

Čiastka 43/1963
Platnosť od 07.10.1963 do30.06.1966
Účinnosť od 01.11.1963 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1963 - 30.06.1966