Zákon č. 74/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied

Čiastka 42/1963
Platnosť od 05.10.1963 do31.03.2002
Účinnosť od 18.04.1995 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Funkčné obdobie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktoré bolo zvolené podľa § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied na 23. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie vied, predlžuje sa do zvolenia nového predsedníctva valný...