Vyhláška č. 73/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Čiastka 41/1963
Platnosť od 30.09.1963 do19.06.1977
Účinnosť od 15.10.1963 do19.06.1977
Zrušený 87/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 9 ods. 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júla 1963.